Spausdinti

Darbo užmokestis

 UAB KRATC darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 Pareigų pavadinimas

Darbuotojų  skaičius

2017 m. 

2017 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų skaičius

2018 m.
III ketv.

2018 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Administracija 16 2923,10 16 2858,86
Specialistai 34 1419,96 38 1416,65
Darbininkai 19 1364,22 21 1363,33