Spausdinti

Savivaldybių dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybė

 • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai
 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T2-412 „Dėl savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo tikslingumo“
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-79 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo“
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr.T2-130 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2013-2020 m patvirtinimo“
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-81 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Keitimai: 2007-12-20 sprendimas Nr. T2-422; 2008-04-04 sprendimas Nr. T2-131; 2008-12-23 sprendimas Nr. T2-425; 2010-11-25 sprendimas Nr. T2-329; 2010-12-23 sprendimas Nr. T2-370; 2011-11-24 sprendimas Nr.T2-370 ir vėlesni pakeitimai
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-80 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. Keitimai: 2008-04-04 sprendimas Nr. T2-130; 2008-06-26 sprendimas Nr. T2-233; 2008-07-31 sprendimas Nr. T2-300; 2008-10-30 sprendimas Nr. T2-346; 2008-12-23 sprendimas Nr. T2-426; 2010-05-06 sprendimas Nr. T2-114; 2010-11-25 sprendimas Nr.T2-330 ir vėlesni pakeitimai; 2012-03-29 sprendimas Nr. T2-86; 2012-10-23 sprendimas Nr. T2-251; 2013-07-25 sprendimas Nr. T2-197; 2014-10-23 sprendimas Nr. T2-274; 2017-06-29 sprendimas Nr. T2-140;
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T2-390 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Keitimai: 2009-07-23 sprendimas Nr. T2-300; 2010-11-25 sprendimas Nr. T2-331; 2017-06-29 sprendimas Nr. T2-141;
 7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-139 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo".
 8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T2-143 „Dėl vienkartinių pašalpų teikimo tvarko aprašo patvirtinimo“. Keitimai: 2013-07-25 sprendimas Nr. T2-194
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-328 , 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-350 , 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-12 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mažinimo“
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
 1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. AD1-374 „Dėl 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutarties Nr. J4-831 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo“
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr.AD1-1027 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo rinkliavos skaičiavimo metodikos patvirtinimo“
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr.AD1-2441 „Dėl komunalinių atliekų turėtojų registro duomenų“
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-21 įsakymas Nr. AD1-154 „Dėl kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo ir tipinių įsakymo formų patvirtinimo“
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr.AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Sutartys
 1. 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutartis Nr.J4-831 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“

Neringos miesto savivaldybės teisės aktai

 • Neringos savivaldybės tarybos sprendimai
 1. Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-225 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo“; 2017-03-23 sprendimas Nr. T1-59.
 2. Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T1-44 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. Keitimai: 2008-06-04 sprendimas Nr. T1-127; 2009-01-21 sprendimas Nr. T1-16, 2010-01-28 sprendimas Nr.T1-9; 2012-03-22 sprendimas Nr.T1-58; 2012-04-19 sprendimas Nr. T1-92; 2014-09-25 sprendimas Nr. T1-134; 2014-11-20 sprendimas Nr.T1-229;(2014-11-20 d. sprendimo 2 priedas); 2015-11-26 sprendimas Nr. T1-236.
  Galioja nuo 2017 m. liepos 1 d. 2017-04-25 sprendimas Nr. T1-73.
 3. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-72 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T1-44  „ Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo".
 4. Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-226 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Keitimai: 2008-12-03 sprendimas Nr. T1-243, 2009-03-25 sprendimas Nr.T1-53, 2010-04-14 sprendimas Nr.T1-60; 2014-02-20 Nr.T1-31
 5. Neringos savivaldybės tarybos 2015-11-26 d. sprendimas Nr. T1-235 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“.
 6. Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų“.
 • Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
 1. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m birželio 27 d. įsakymas Nr.V13-340 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimo metodikos patvirtinimo“
 2. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-05-02 įsakymas Nr.V13-203 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštų patvirtinimo“. Keitimai: 2013-07-29 įsakymas Nr. V13-408; 2013-12-10 įsakymas Nr.V13-609; 2014-12-18 įsakymas Nr.V13-702
 3. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V13-177 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 • Sutartys
 1. 2007 m. gruodžio 27 d. koncesijos sutartis „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“