Sau 28 2013

Kodėl iš rūšiavimo „varpelių“ atliekos verčiamos į vieną mašiną?

Keletas klaipėdiečių kreipėsi į KRATC su pretenzijomis, kad jų išrūšiuotos antrinės žaliavos, iškraunant „varpelius“ į atliekų surinkimo mašinas, vėl yra sumaišomos. Tačiau iš tikro jos nėra sumaišomos. Antrines žaliavas išvežančios mašinos yra padalintos į dvi sekcijas. Į vieną sukraunamos plastiko, o į kitą – popieriaus atliekos. Jos tarpusavyje nesusimaišo. Tai daroma todėl, kad į kiemus kelis kartus nereiktų važiuoti skirtingoms mašinoms. Be to, atliekų tvarkytojai surinktas atliekas dar kartą perrūšiuoja, atskirdami perdirbimui netinkamus daiktus.