Geg 29 2013

Sprendimas dėl atliekų priėmimo tarifo pakeitimo nuo 2013 06 15

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro valdyba 2013 m. gegužės 29 d. nusprendė:

1.1. Nustatyti nuo 2013 m. birželio 15 d. vieningą vienos tonos atliekų priėmimo, į Klaipėdos regioninį sąvartyną ir Glaudėnų žaliųjų atliekų laikymo aikštelę,  – 100,00 Lt be PVM tarifą.

1.2. Nustatyti, kad šis tarifas netaikomas:

1.2.1. Atliekoms turinčioms asbesto;

1.2.2. Atliekoms, kurioms yra nustatytas “vartų mokestis” (t.y. atliekos, kurios tvarkomos iš Klaipėdos apskrities  savivaldybių tarybų nustatytų vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą).

1.3. Nuo vieningo vienos tonos atliekų priėmimo tarifo įsigaliojimo dienos netenka galios visi anksčiau bendrovės valdybos sprendimais nustatyti atliekų priėmimo tarifai, išskyrus 1.2. punkte nurodytas atliekas.