Bir 11 2013

Visuomenės susipažinimui – 2013-2020 m. atliekų tvarkymo planas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-130 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013−2020 m. atliekų tvarkymo planas. Plane pateikta esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga, nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo 2013−2020 m. tikslai, uždaviniai ir užduotys, numatyta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra planavimo laikotarpiui ir Plano įgyvendinimo 2013−2020 m. priemonės.
Šiam Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) (SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Ekokonsultacijos“).
Vertinant nustatyta, kad pasirinktos Plano alternatyvos įgyvendinimas neturės neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai.
Išsamiai susipažinti su patvirtintu Planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, Plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis, taip pat su informacija, kaip į Planą buvo integruoti aplinkos apsaugos klausimai, kaip buvo atsižvelgta į SPAV ataskaitoje pateiktą informaciją, SPAV subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus, galima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose antradieniais nuo 11:00 iki 12:00 adresu 109 kab., Liepų g. 11, Klaipėda (kontaktinis asmuo – Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus vedėja Daiva Berankienė, tel. (8 46) 39 60 19) iki 2013 m. liepos 5 d.
Su patvirtintu Planu galima susipažinti (spausti čia).