Lie 17 2013

Pakeistos mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-02 įsakymą Nr. D1-485 pakeistas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, žvejybos metu surinktos komunalinės atliekos turi būti surinktos ir išmestos į komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai stovi prie vandens telkinių sekančiais adresais:

1. Kairių g. 7, Klaipėda;

2. Perkėlos g. 6A, Klaipėda;

3. Marių g. 17, Klaipėda;

4. Nemuno g. automobilių stovėjimo aikštelėje;

5. Senoji Smiltelės g. 6, Klaipėda;

6. Šiaulių g. 17, Klaipėda;

7. Debreceno g. 27, Klaipėda;

8. Baltijos pr. 4, Klaipėda;

9. Kooperacijos g. 9A, Klaipėda;

10. Pylimo g. 5, Klaipėda;

11. Joniškės g. 27, Klaipėda;

12. Joniškės g. 29, Klaipėda;

13. Joniškės g. 33, Klaipėda;

14. Dobilo 1-oji g. 2, Klaipėda;

15. Žvejų g. 16, Klaipėda;

16. Vėtros g. 16, Klaipėda.