Sau 17 2014

Dėl papildomo komunalinių atliekų konteinerio pastatymo individualaus namo sklype

2012 – 2013 metais Klaipėdos mieste buvo atliktas komunalinių atliekų susikaupimo normų monitoringas, kurio metu nustatyta, kad individualių namų ūkiuose atliekų susikaupia daugiau, nei buvo skaičiuojama. Remiantis šiais duomenimis individualių namų gyventojams 2014 m. turėjo padidėti vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė nedidinti mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą, o sumažinti komunalinį atliekų išvežimo skaičių.
Primename, kad pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles, atliekų turėtojai buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias komunalines atliekas privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis. Norėdami įvertinti kaip jūsų valdoje vyksta atliekų rūšiavimas, jūsų pageidavimu, galime atvykti ir atlikti patikrinimą vietoje. Tik nustatę, kad jūsų namuose atliekų rūšiavimas vykdomas tinkamai, tačiau komunalinės atliekos vis tiek netelpa į turimus konteinerius ir jie yra perpildomi, bus pastatomas papildomas komunalinių atliekų surinkimo konteineris.
Primename, kad iki 2016 m. visi Klaipėdos miesto gyventojai bus aprūpinti pakuočių atliekų rūšiavimo priemonėmis – individualių namų savininkai gaus po papildomą konteinerį stiklo, plastiko, kartono, metalo pakuočių rūšiavimui.
Jei dar neturite kompostavimo konteinerio žaliųjų atliekų (lapai, žolė, šakos, biologiškai skaidžios maisto atliekos) rūšiavimui, galite atvykti į UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą (adresu Liepų g. 15, Klaipėda) ir nemokamai gauti kompostavimo konteinerį.