Lap 26 2014

PATVIRTINTAS KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 M. PLANAS

   Klaipėdos regiono plėtros taryba 2014 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-27 patvirtino Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą, kurio tikslas – įgyvendinant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytas užduotis, suderinti Klaipėdos regiono savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

   Susipažinti su patvirtintu Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis bei kaip į planą buvo įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranką, SPAV subjektų išvadas ir visuomenės pasiūlymus, galima UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriuje, adresu Liepų g. 15, Klaipėda ir interneto svetainėje www.kratc.lt (planas).

   Kontaktinis asmuo – Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė Ramunė Šličienė, tel. 8 46 217502, el. p. ramune.sliciene@kratc.lt (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 val. iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).