Gru 08 2014

Klaipėdos regiono savivaldybės atliekas tvarkys dar efektyviau

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) Ekologinės infrastruktūros administravimo skyriaus viršininkė Ramunė Šličienė pabrėžė, kad regiono savivaldybių bendradarbiavimas tvarkant atliekas jau dabar džiugina teigiamais rezultatais. Pavyzdžiui, biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo srityje įvykdytos net tos užduotys, kurias regionas turi pasiekti 2020 m. Regione jau dabar perdirbama 72 procentai komunalinių atliekų – tai itin aukštas rodiklis.

Tačiau specialistai skaičiuoja, kad po poros metų jį gali pavykti dar labiau pagerinti ir 2016 m. perdirbti jau net 95 procentus komunalinių atliekų.

Ateityje regione ketinama tęsti pradėtus darbus ir dar labiau plėsti atliekų rūšiavimo ir perdirbimo galimybes, sutelkiant visų savivaldybių jėgas. Tam individualius namus ketinama aprūpinti dar didesniu skaičiumi antrinių žaliavų konteinerių. Visame regione bus išdalinta dar apie 15 tūkstančių kompostavimo konteinerių žaliųjų atliekų rūšiavimui.

Bene svarbiausia artimiausio penkmečio atliekų tvarkymo srityje naujiena – komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginys Dumpių sąvartyne. Tokie mechaninio apdorojimo, mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo funkcijas atliksiantys įrenginiai (MBA) kyla visoje šalyje. Pavyzdžiui, Alytaus regione jau lapkritį pradėjo veikti mechaninio rūšiavimo ir apdorojimo įrenginių stotis. Klaipėdos regione komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo gamykla turėtų pradėti veikti kitų metų vasarą. Vėliau ketinama baigti statyti sąvartyno filtrato valymo įrenginius, o iki 2020 m. – ir trečiąją sąvartyno sekciją su asbesto atliekų šalinimo zona Šie planai leis Klaipėdos regione dar efektyviau tvarkyti atliekas ir siekti Lietuvos užsibrėžtų tikslų kuo mažiau jų šalinti regionuose, kuo didesnę dalį perdirbant ar kitaip pakartotinai panaudojant.

Jau nuo 2019 m., jei pakaks techninių galimybių ir bus apskaičiuota galima ekonominė nauda, regione svarstoma pradėti atskirai surinkti maisto atliekas. Apdorojus jas anaerobiniu būdu, iš maisto atliekų būtų siekiama išgauti biodujas. Įvertinti galimybes atskirai tvarkyti maisto atliekas patogiausiu ir efektyviausiu būdu savivaldybes įpareigoja ir minėtas Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas. Savo ruožtu Klaipėdos regionas pirmąjį bandomąjį virtuvės atliekų surinkimo projektą ketina įgyvendinti kitąmet arba 2016 m.

Artimoje ateityje ketinama regione papildomai įrengti dar penkias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Trys jų bus Klaipėdos rajone, viena – Kretingoje, dar viena – Šilutės rajone. Įgyvendinus šį projektą, iš viso regione veiks penkiolika stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių.

Numatytiems planams atliekų tvarkymo srityje įgyvendinti iki 2020 m. Klaipėdos regionui reikės apie 102 mln. litų. Reikalingos lėšos bus skiriamos iš ES fondų, savivaldybių biudžetų, KRATC bei gamintojų ir importuotojų lėšų.