Lap 07 2015

Dumpių sąvartyne įrengta filtrato valymo sistema

Klaipėdos regioniniame Dumpių sąvartyne įrengta moderni trijų pakopų sąvartyno filtrato valymo sistema. Sąvartyno filtratas bus valomas panaudojant dvi membraninio valymo pakopas ir vieną papildomo specialaus dvigubo švaraus vandens apdirbimo pakopą, panaudojant natūralias medžiagas. Iš sąvartyno filtrato atskirti teršalai bus saugiai sugražinami atgal į atliekų kaupo vidų, panaudojant specialią išmanaus koncentrato infiltravimo sistemą, įrengtą atliekų kaupo viduje. Filtrato valymo procesas visiškai uždaras – t.y. atliekamas visiškai sandariuose įrenginiuose, todėl į aplinką nebus skleidžiami nemalonūs kvapai, kas ypač aktualu Dumpiuose.

Valymo sistema įrengta įgyvendinant projektą Nr. ILPR.01.01.00-72-039/10 „Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienyje“, pagal 2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto tikslas – pagerinti ekologinę situaciją Nemuno upės ir Kuršių marių baseine, pastatant filtrato valymo įrenginius Nemano mieste ir Klaipėdos regioniniame sąvartyne Dumpiuose bei uždarant sąvartyną Nemano mieste. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Nemano municipalinio rajono administracija.

Bendra projekto vertė – 4,3 mln. EUR, iš kurių Lietuvos partneriui tenkanti dalis sudaro 1,7 mln. EUR, Rusijos partneriui – 2,6 mln. EUR. Projekto partneriai įsipareigojo užtikrinti 10 proc. kofinansavimą. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 metų gruodžio 31 d.