Sau 15 2016

Išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo (2016-01-15)

 

Informacija apie filtrato ir nuotekų valymo įrenginių eksploataciją Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

 

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Liepų g. 15, Klaipėda, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.:  kratc@kratc.lt.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – filtrato ir nuotekų valymo įrenginių eksploatacija Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti 21,2976 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:38), esančiame Ketvergių g. 2, Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje.
  2. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-324 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  3. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, Liepų g. 15, Klaipėdoje, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.: kratc@kratc.lt, (darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.)
  4. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų, nuo šio skelbimo – Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, Tel.: 870662008, Faksas.: 870662000, el. p.: aaa@aaa.am.lt
  5. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos – Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėdoje, tel.: 8 46 466466, faks.: 8 7066 2000, el. p.: klaipedos.skyrius@aaa.am.lt, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, Liepų g. 15, Klaipėdoje, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.: kratc@kratc.lt.