Vas 10 2016

Ministrą sudomino pelenų tvarkymo technologijos

Antradienį uostamiestyje viešėjęs Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas aplankė naująją atliekų rūšiavimo gamyklą Dumpiuose, užsuko į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą (KRATC) ir domėjosi kaip klaipėdiečiams sekasi vykdyti aplinkosaugines  užduotis.
K. Trečiokas akcentavo, jog Europos Sąjunga (ES) numato ir kelia tikslą, kad 2030 metais į sąvartynus patektų ne daugiau kaip 10 procentų atliekų. Deja, dabar Lietuvoje sąvartynuose laidojama apie 70 proc. atliekų. Klaipėdos regionas šiuo aspektu yra lyderis šalyje – į Dumpių sąvartyną pakliūna tik apie 30 proc. regiono atliekų.
KRATC direktorius Šarūnas Reikalas pažymėjo, jog  ES iškelta 10 proc. užduotis Klaipėdos regionui neatrodo nepasiekiama. Atliekų kiekį įmanoma sumažinti perdirbant sąvartyne laidojamus pelenus. Mat sudeginant perdirbimui netinkamas šiukšles lieka apie 20 proc. pelenų, kuriuos įmanoma paversti statybinėmis medžiagomis.  Aplinkos ministrui ir ministerijos ES paramos planavimo ir procedūrų skyriaus vedėjai Eglei Valūnei buvo pristatyta KRATC studija apie pelenų panaudojimo galimybes.
„Sudegintų atliekų pelenuose yra juodųjų ir spalvotojų metalų. Šiuolaikinės technologijos leidžia metalus atskirti, ir tuomet likęs šlakas tampa aplinkai nepavojinga, statybai tinkama medžiaga. Vakarų Europos valstybės tokį šlaką naudoja kelių tiesimui, statybinių konstrukcijų gamybai. Tačiau Lietuvoje dar nėra kai kurių teisės aktų ir reglamentų, kad galėtume išvalytus pelenus realizuoti kaip statybinę medžiagą, o ne laidoti juos sąvartyne“, – pasakojo Š. Reikalas.
Jau dabar sudegintų atliekų pelenus KRATC sandėliuoja atskirai, kad ateityje galėtų juos perdirbti.  Pasak Š.Reikalo, dalis paruošiamųjų darbų jau nuveikta: atlikta šlako panaudojimo studija, gautas leidimas dėl šlako laikymo iki tolimesnio perdirbimo, deramasi su šios paslaugos teikėjais.  Pasinaudojus ES parama, įrengus sąvartyne pelenų ir šlako tvarkymo aikštelę, ateityje keliami Europos aplinkosauginiai reikalavimai būtų vykdomi.
Ministras pripažino, kad sudegintų atliekų pelenų perdirbimo ir panaudojimo tema yra aktuali visai Lietuvai ir sprendimai turėtų būti ruošiami nedelsiant, nes planuojama, kad atliekų deginimo įrenginiai netrukus atsiras Kaune ir Vilniuje.
„Kaip rodo patirtis, ministerijoje paruošti įstatymo ar kito teisės akto pataisą mes sugebame labai greitai. Tačiau kai ją reikia suderinti su kitomis valstybės institucijomis, procesas nusitęsia metų metus“, – sakė Kęstutis Trečiokas.
Pasak Aplinkos ministro, pelenų perdirbimo ir panaudojimo galimybėmis jis paragins pasidomėti ministerijos specialistus.