Bir 28 2016

Atliekų rūšiavimo gamykla Dumpiuose vėl veikia

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Dumpiuose operavimą iš šią veiklą nutraukusios UAB „NEG Energy“.
Vykdydama ES remiamą ekologinį projektą praėjusių metų pabaigoje KRATC regioniniame sąvartyne pastatė mechaninius atliekų rūšiavimo įrenginius. Gamyklos  operavimo viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė „NEG Energy“ šiais įrenginiais 5 metus turėjo rūšiuoti  viso Klaipėdos regiono komunalines atliekas.
Gegužės mėnesį „NEG Energy“ administracija pranešė apie įrenginių eksploatavimo sustabdymą. Už projekto vykdymą atsakingas KRATC apie grėsmingą situaciją informavo „NEG Energy“ akcininkus ir projektą prižiūrinčią Aplinkos ministeriją, tačiau ir po to situacija nepasikeitė.  Kadangi UAB „NEG Energy“ nebevykdė sutartinių įsipareigojimų, nuo 2016 m. birželio 28 dienos KRATC perėmė gamyklos operavimą ir pati pradėjo atliekų rūšiavimą.
„Gamykla vėl veikia, rūšiavimo procesas vyksta. KRATC yra atsakinga, kad būtų vykdomos gamyklos projekte ir valstybiniame bei regioniniame atliekų tvarkymo planuose numatytos ekologinės užduotys  – per metus Klaipėdos regione išrūšiuojama ne mažiau kaip 75000 tonų komunalinių atliekų“, – sakė Rimantas Gedrimas, KRATC direktoriaus pavaduotojas. Pasak jo, KRATC šiemet rūšiavimo užduotis įvykdys.
Gamykloje nuo šiol dirba tik KRATC personalas, įdarbinta ir dalis buvusių „NEG Energy“ darbuotojų. Pagal teisės aktų reikalavimus, KRATC viešojo pirkimo būdu turės ieškoti naujo gamyklos operatoriaus.
„KRATC veiklos tikslas buvo ir yra, kad Klaipėdos regiono gyventojams nedidėtų rinkliava už atliekų tvarkymą. Nuo šių metų pradžios, pradėjus gamyklos eksploataciją, mokesčiai už atliekų tvarkymą regiono savivaldybėms nepadidėjo. To KRATC sieks ir ateityje“, – užtikrino Vidmantas Plečkaitis, KRATC stebėtojų tarybos pirmininkas.
KRATC yra 7 Vakarų Lietuvos regiono savivaldybių įsteigta bendrovė, kuri vykdo Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančios atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir tobulinimo darbus, organizuoja didžiųjų, pavojingų ir kompostuojamų buities atliekų surinkimą regione bei administruoja vietinę rinkliavą Klaipėdos ir Neringos miestuose.