Vas 23 2017

Klaipėdos RATC su mokslininkais ieškos sudegintų atliekų panaudojimo galimybių

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigoja ieškoti sprendimų, kaip racionaliai panaudoti sudegintų komunalinių atliekų šlaką.

Į KRATC administruojamą Dumpių regioninį sąvartyną iš atliekų deginimo jėgainės „Fortum Klaipėda“ kasmet atgabenama virš 60 tūkstančių tonų sudegintų atliekų šlako. Vakarų Europos šalyse šis šlakas išvalomas nuo metalų priemaišų, išsijojamas į skirtingas frakcijas ir naudojamas statyboje kaip betono gaminių sudėtinė dalis arba medžiaga keliams tiesti. 

„Turime sukaupę virš100 tūkstančių tonų šlako, tačiau negalime jo naudoti, nes šalyje kol kas nėra teisiškai reglamentuota, kaip naudoti šią naudingą statybinę medžiagą. Moksliniai šlako tyrimai – vienas iš būdų greitesniam teisės aktų paruošimui, todėl tęsiame ir plečiame bendradarbiavimą su VGTU Statybos fakulteto mokslininkais“, – sakė Šarūnas Reikalas, KRATC direktorius.

VGTU įsipareigojo atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su komunalinių atliekų deginimo antrinių produktų panaudojimu betono ir gelžbetonio konstrukcijų gamybai, organizuoti specialistų mokymus ir ruošti bei į praktiką KRATC atsiųsti studentus.

KRATC pateiks universitetui tyrimams būtinas medžiagas, leis sąvartyne vykdyti mokslinius tyrimus, pagal galimybes rems universiteto specialistų tobulinimą mokslinėse konferencijose bei padės mokomosios ir techninės bazės plėtrai.

„Kol kas šlako produktus sandėliuojame. Kol nėra sukurta jų panaudojimo sistema ir teisinis reguliavimas, negalime užbaigti ekologiško atliekų sutvarkymo ir panaudojimo ciklo. Tai pat nenaudojamas šlakas didina mūsų išlaidas – jo priėmimas yra apmokestinamas valstybiniu mokesčiu, kuris ateityje didės. Jei pavyktų greitu laiku su mokslininkų pagalba inicijuoti teisinių reglamentų  atsiradimą, tai būtų naudinga viso regiono, o pradėjus veikti Vilniaus ir Kauno  atliekų deginimo jėgainėms, ir visos Lietuvos mokesčių mokėtojams. Realizuojami šlako produktai mažintų atliekų tvarkymo kaštus, taupytų gamtos išteklius“, – reziumavo Šarūnas Reikalas.

KRATC ir VGTU bendradarbiavimo sutartis sudaryta penkeriems metams.