Lie 03 2017

Įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą klaipėdiečiams bus skaičiuojama pagal naują metodiką. Pokyčiams birželio 29 posėdyje pritarė savivaldybės taryba. Patvirtinti ir rinkliavos nuostatai.

Pagal priimtus sprendimus, nuo liepos 1 d. įsigalioja dvinarė rinkliava, kurią sudarys pastovioji ir kintamoji dalys. Taikant naują tvarką klaipėdiečiams jau bus apskaičiuota mokėtina suma už antrąjį 2017 metų pusmetį.

Gyventojams rinkliavos dydžiai nesikeis, tik kelioms gyventojų grupėms vykdant LR rinkliavų įstatymo nuostatas suapvalinus mokėtiną sumą, metinis rinkliavos dydis pakils keliasdešimčia centų.
Verslo subjektai kardinalių pokyčių taip pat nepajus. Verslininkams paliekamos tos pačios galimybės: deklaruoti atliekas kaip iki šiol arba mokėti pagal turimų patalpų plotą. Skirtumas nuo dabar galiojančios tvarkos toks, kad atliekas deklaruojantys verslininkai papildomai turės mokėti 10 eurų metinį mokestį už kiekvieną savo turto objektą. Vietinės rinkliavos mokėtojai, jei nesinaudos turtu, turės galimybę nemokėti kintamosios dalies, tačiau pastovioji bus taikoma visiems.

Dvinarė rinkliava visose šalies savivaldybėse įvedama vykdant Vyriausybės sprendimus.

www.klaipeda.lt