Lie 07 2017

KRATC ėmėsi atlyginimų revizijos

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) pirmasis iš Lietuvos valstybinio atliekų  tvarkymo sektoriaus įmonių nusprendė metodiškai pagrįsti bendrovės darbo užmokesčio sąnaudas.
„Profesionalų vertinimu KRATC yra savo srities lyderis, sukūręs ekonomiškiausią ir ekologiškiausią atliekų tvarkymo sistemą šalyje. Tačiau viešojoje erdvėje vis pasigirsta pretenzijų, kad KRATC dirba per daug darbuotojų, kad jų atlyginimai išsišoka bendrame šalies kontekste. Tai kenkia bendrovės reputacijai, todėl abejonės turi būti išsklaidytos. Paprašėme bendrovės valdybos argumentuotai paaiškinti situaciją“, – sakė Judita Simonavičiūtė, KRATC stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja.
Pagal koncesijos sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe, KRATC privalo vykdyti veiklos auditą ir pateikti ataskaitas akcininkams. Atsižvelgiant į didžiausio akcininko pageidavimus, šiemet papildytas KRATC audito planas prašant nepriklausomų auditorių išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl personalo valdymo politikos ir darbo užmokesčio.
Kitas žingsnis skaidrumo link – KRATC viešųjų pirkimų būdu pasamdė bendrovę, kuri atliks bendrovės specialistų kompetencijų ir pareigybių tyrimą pagal europinius standartus, įvertins kiek tokio lygio specialistai kainuoja rinkoje, bei paruoš rekomendacijas, kaip motyvuoti bendrovės darbuotojus naudojant darbo užmokesčio fondą.
„Nors Lietuvoje veikia net 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų, jie visi vykdo skirtingas funkcijas. Vieni nerenka rinkliavos, kiti neadministruoja sąvartynų, treti net neturi rūšiavimo įrenginių. Todėl statistinis RATC‘ų darbuotojų skaičiaus ar jų atlyginimų lyginimas, kai neanalizuojamas specialistų profesionalumo kriterijus, yra neobjektyvus“, – aiškino Šarūnas Tamulis, KRATC direktoriaus pavaduotojas. 
KRATC valdyba tikisi iš ekspertų gauti ir pateikti stebėtojų tarybai objektyvius duomenis apie visos Lietuvos atliekų tvarkytojų sektoriuje skirtingiems specialistams mokamus atlyginimus. Taip pat sužinoti ir palyginti administravimo kaštus tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus atliekų tvarkymo įmonėse.
„KRATC šiemet jau sumažino darbo užmokesčio fondą 250 000 eurų, iš kurių bus dengiami atliekų tvarkymo kaštai Klaipėdos miesto rinkliavos mokėtojams. Tačiau bet kurios bendrovės tikslas yra ne maži atlyginimai, o geri rezultatai. Mūsų atveju tai neįmanoma be aukštos kvalifikacijos specialistų, todėl reikia neperlenkti lazdos su atlyginimų mažinimu ir žinoti realią situaciją visos šalies atliekų sektoriuje“, – sakė Šarūnas Reikalas, KRATC direktorius.
KRATC apyvarta 2016 m. buvo didžiausia iš visų šalies RATC‘ų ir pasiekė 8,8 mln. eurų. Bendrovė iš su vietine rinkliava nesusijusių komercinių paslaugų 2016 m. uždirbo apie 2,9 mln. eurų, tai yra ženkliai daugiau, nei išleista darbuotojų atlyginimams ir mokesčiams.