Rgp 14 2017

Išsiųsti nauji rinkliavos už atliekas pranešimai

Šią savaitę Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) uostamiesčio gyventojams ir įmonėms išsiuntė naujus mokestinius pranešimus. Kaip žinoma, vykdant Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Klaipėdos miesto tarybos sprendimus, nuo 2017 m. liepos 1 d. Klaipėdos mieste įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą, tad naujieji pranešimai apima mokėjimo laikotarpį nuo 2017 m. liepos iki šių metų pabaigos.
Pasikeitimų – nedaug
Nors pasikeitė rinkliavos skaičiavimo metodika ir sąskaitos pateikimo forma, Klaipėdos mieste dauguma gyventojų ir verslininkų už atliekų tvarkymą šiemet mokės tiek pat, kaip ir pernai.
Pagrindinis pasikeitimas, kad nuo šiol mokėjimo suma bus skaidoma į pastoviąją ir kintamąją dalį, kaip jau daugelį metų Lietuvoje vartotojams yra skaičiuojami mokesčiai tiekiant vandenį, elektrą, dujas.
Klaipėdos miesto gyventojams mokesčiai už atliekas nesikeičia, išskyrus individualių gyvenamosios paskirties namų ir sodo pastatų savininkus.
Dėl valstybėje pakeistų teisės aktų rinkliavos turi būti apvalinamos iki eurų, todėl individualių namų savininkams rinkliavos dydis suapvalinamas iki 82 eurų už vieną objektą, ir, palyginti su ankstesniu mokėjimu, didėja 31 ct už metus (už likusį 2017 m. pusmetį – 16 ct). O sodo namų savininkams dėl apvalinimo metinis mokestis didėja nuo 40,76 euro iki 41 euro.
Atsiųstame mokestiniame pranešime klaipėdiečiams yra apskaičiuota rinkliava už 2017 m. antrąjį pusmetį. Tiems, kas jau yra susimokėję vietinę rinkliavą už visus 2017 metus, papildomai mokėti nėra būtina.
Individualių namų ir sodo pastatų savininkai dėl rinkliavos apvalinimo susidariusias nepriemokas galės susimokėti kitąmet – sankcijos už keleto centų 2017 m. skolą nebus taikomos.
Rinkliavos mokėjimo tvarka taip pat nesikeičia – įmokas galima sumokėti už vieną arba iškart už kelis ketvirčius.
Atleidimo formalumai – nuo 2018 m.
Tie Klaipėdos miesto nekilnojamojo turto savininkai, kurie nesinaudoja turtu ir gali tai pagrįsti vandens bei elektros sunaudojimo parodymais, gali būti atleidžiami nuo kintamosios rinkliavos dalies mokėjimų. Tačiau pastoviąją rinkliavos dalį reikės mokėti visiems – ši Vyriausybės patvirtinta nuostata galioja visoje šalyje.
Nuo kintamosios rinkliavos dalies mokėjimo Klaipėdoje bus atleidžiama už ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį. Anksčiau atleidimo terminas buvo kalendoriniai metai. Prašymus dėl atleidimo už 2017 m. antrąjį pusmetį KRATC pradės priimti tik 2018 metais.
Skirtingai nei iki šiol, prašantiems atleidimo nuo kintamosios rinkliavos dalies nebereikės pristatyti pažymų iš AB „Klaipėdos vanduo“ ir ESO. KRATC specialistai informaciją apie vandens ir elektros suvartojimą patikrins patys. Svarbu, kad vartotojai būtų teisingai deklaravę parodymus minėtoms bendrovėms.
Naujovė – pranešimai į e-paštą
Klaipėdos miesto rinkliavos mokėtojai gali atsisakyti spausdintų mokestinių pranešimų.
Nuo šiol KRATC turi galimybę pranešimus su mokėjimo informacija savo klientams atsiųsti į asmeninį elektroninį paštą. Norint naudotis šia paslauga pakanka adresu rinkliava@kratc.lt pateikti laisvos formos prašymą.
Iš Klaipėdos miesto mokėtojų surinkta vietinė rinkliava patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės sąskaitą. KRATC atlieka tik administracinį darbą – pagal savivaldybės patvirtintą metodiką apskaičiuoja rinkliavą, paruošia mokestinius pranešimus ir išsiunčia juos mokėtojams.
Iš vietinės rinkliavos fondo yra apmokamas atliekų surinkimas, išrūšiavimas ir galutinis sutvarkymas sąvartyne. Taip pat dalis šios rinkliavos yra panaudojama naujų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimui, infrastruktūros priežiūrai ir gerinimui.