Gru 13 2017

Dėmesio, jei turite asbesto atliekų!

Kviečiame individualių ir visuomeninės paskirties pastatų savininkus ir (ar) valdytojus, planuojančius 2018 m. keisti pastatų stogus, kur susidarys asbesto turinčių gaminių atliekų, kreiptis į savivaldybę (el. p. romualda.chuseve@klaipeda.lt) iki 2018 m. sausio 8 d., nurodant pastato savininką ar valdytoją, adresą ir faktiškai sukauptą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“ savivaldybėms numatyta skirti lėšų asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui iš gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija planuoja pateikti paraišką dotacijai gauti.

Atkreipiame dėmesį, kad visos asbesto atmainos yra pripažintos I kategorijos kancerogenais, tad saugiai nepašalintos asbesto turinčių gaminių atliekos kelia didelį pavojų žmonių sveikatai.

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija