Gru 21 2017

Informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo

Informacija apie šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statybos, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, Liepų g. 15, Klaipėda, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.:  kratc@kratc.lt.
  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statyba.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti 7,3 ha ploto teritorijoje, esančioje 12,5729 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 5544/0007:37), Uosių g. 7, Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, Klaipėdos apskrityje.
  1. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra 2017-12-19 raštu Nr. (28.3)-A4-13069 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  2. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, Liepų g. 15, Klaipėdoje, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.: kratc@kratc.lt, (darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.).
  3. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų, nuo šio skelbimo – Aplinkos apsaugos agentūrai, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, Tel.: 870662008, Faksas.: 870662000, el. p.: aaa@aaa.am.lt
  4. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Taikos pr. 26, Klaipėdoje, tel.: 8 46 466456, el. p.: daiva.plokstiene@aaa.am.lt, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, Liepų g. 15, Klaipėdoje, tel.: 8 46 300106, faks.: 8 46 310105, el. p.: kratc@kratc.lt.