Gru 27 2017

Moderniems konteineriams Klaipėdoje – žalia šviesa

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pritarė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) vykdomam projektui – požeminių ir pusiau požeminių konteinerių įsigijimui, konteinerių aikštelių projektavimui ir konteinerių aikštelių įrengimo statybos darbams. Šiuo formalumu užbaigta viešųjų pirkimų procedūra, ir iki gruodžio 31 dienos planuojama pasirašyti sutartis su konteinerių statytojais.

Viešųjų pirkimų konkursą dėl požeminių konteinerių įrengimo laimėjo UAB „Stamela“, o konkursą dėl pusiau požeminių konteinerių įrengimo laimėjo UAB „KRS“.

Pagal rangos sutartį iki 2018 m. gruodžio 31 dienos Klaipėdoje bus pagerinta atliekų surinkimo infrastruktūra – stumdomus konteinerius daugiabučių kiemuose pakeis modernių požeminių konteinerių aikštelės, individualių namų gyventojams nemokamai bus išdalintos kompostinės žaliųjų atliekų rūšiavimui. Esant nenumatytoms aplinkybėms sutarties vykdymas gali būti pratęstas 6 mėnesiams.

Analogiški darbai bus vykdomi ir Neringos, Skuodo bei Kretingos savivaldybėse – KRATC, kaip regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrėjas, konteinerių įsigijimui suvienijo 4 savivaldybes. Kitos trys regiono savivaldybės – Klaipėdos rajono, Šilutės ir Palangos – konteinerių pirkimo projektus vykdo savarankiškai. 

„Šio projekto finansavimui 85 procentus lėšų skiria Europos Sąjungos fondai. Tačiau savivaldybės, dalyvaudamos kartu ir pasinaudodamos KRATC pagalba, sutaupys virš 20 procentų lėšų, lyginant su tomis, kurios tokius projektus vykdo savarankiškai“, – sakė Šarūnas Reikalas, KRATC direktorius.

Savivaldybės nėra PVM mokėtojos, todėl joms tokių paslaugų pirkimai yra 21 procentu brangesni, nei PVM mokančioms bendrovėms.

Požeminių ir pusiau požeminių konteinerių įsigijimas ir aikštelių įrengimas 4 Klaipėdos regiono savivaldybėms kainuos 5 060 670 eurų (suma su 21 proc. PVM).

Kiekvienos projekte dalyvaujančios savivaldybės poreikiai yra skirtingi. Klaipėdos miesto savivaldybė yra numačiusi prie daugiabučių namų įrengti 286 pusiau požeminines bei 18 požeminių konteinerių aikštelių. Iš viso – apie 1500 konteinerių. Kiekvienoje aikštelėje bus po 5-6 konteinerius, iš jų po vieną bus skirta stiklo, popieriaus, plastiko rūšiavimui, o likusieji – komunalinėms atliekoms. Taip pat uostamiesčio individualių namų gyventojams bus išdalinta 500 žaliųjų atliekų kompostinių.

Neringos miestas taip pat nenori gadinti kraštovaizdžio ir įsirengs 30 požeminių konteinerių aikštelių. Kretingos rajono vadovai ketina gyventojams parūpinti konteinerių žaliųjų atliekų surinkimui ir kompostavimui, o Skuodo rajone bus investuojama į pusiau požeminių, antžeminių ir kompostavimo konteinerių įsigijimą.

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir savivaldybių biudžeto lėšomis.