Lie 30 2018

Klaipėdos atliekų ūkis estų akimis

Klaipėdos atliekų ūkis estų akimis

Praėjusią savaitę Klaipėdoje viešėjo Talino atliekų perdirbimo centro (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS) delegacija. Vizito metu Estijos atliekų tvarkytojai išsamiai susipažino su Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistema, apžiūrėjo Dumpių sąvartyną, rūšiavimo ir kompostavimo aikšteles, uždarytus sąvartynus, lankėsi atliekų deginimo  jėgainėje. Pasidalinti įspūdžiais paprašėme Talino atliekų perdirbimo centro vadovės Kertu Tiitso.

Daug suvaržymų

Kalbant apie atliekų surinkimą, susidarė įspūdis, kad mums dirbti ir uždirbti yra lengviau. Taline kiekvienas konteineris – nesvarbu ar jis yra individualiame gyventojo kieme, ar daugiabutyje, ar verslo įmonėje – turi šeimininką ir už jo aptarnavimą mokamas konkretus mokestis. Mes surenkame mokesčius, šias lėšas naudojame mašinoms, mechanizmams, konteineriams įsigyti ir kitoms įmonės reikmėms. O jūsų KRATC renka vietinę rinkliavą, kuri patenka tiesiai į savivaldybės kasą, tačiau bendrovė tais pinigais pasinaudoti negali. Mums tai pasirodė keista.

Lyginant su Estija, pas jus šalyje atliekų tvarkymo veikla labai suskaidyta ir apribota. Pavyzdžiui, mes galime teikti visą paslaugų paketą nuo konteinerio pastatymo, atliekų surinkimo iki visiško atliekų perdirbimo. O jūsų KRATC tik administruoja, tačiau neturi priemonių, kad galėtų surinkti atliekas. Tai akivaizdžiai trukdo, kai reikia skubiai sureaguoti į kliento skundą ir pašalinti atliekas. Mes Taline esame įsivedę tvarką, kad per 24 valandas nuo pranešimo apie netvarką atliekas turime  išvežti. Klaipėdos KRATC tokios galimybės neturi – jie neturi savo mašinų, darbuotojų, todėl tik gali prašyti vežėjų, kad tvarka būtų įvesta. Man tikrai neaišku, kodėl Lietuvoje atliekų sistemos administratoriams neleidžiama turėti savo transporto ir patiems išvežti šiukšles. Estijoje tokių suvaržymų nėra, nors galioja tos pačios Europos S

ąjungos direktyvos.

Skirtumai ir panašumai

Kai lyginome mokesčių už atliekų surinkimą, tai Klaipėdoje jie surenkami geriau. Taline mes skaičiuojame, kad apie 10 procentų gyventojų ir verslininkų sugeba išvengti mokesčių ir meta atliekas į svetimus konteinerius. O Klaipėdoje nemokančių už atliekas yra mažiau  nei 2 procentai. Tai labai geras rodiklis. Ko gero, tai ir yra pagrindinis jūsų administracinės sistemos pranašumas, kad praktiškai nebelieka parazituojančių visuomenės narių ir įgyvendinamas europinis principas „teršėjas moka“. Taline mums sunkiai sekasi sugaudyti visus teršėjus – kažkas gyvena priemiestyje ir atveža atliekas į miestą, Talino verslininkai atvirkščiai – suinteresuoti slėpti atliekas, veža jas į pamiškes.

Sistema veikia gerai

Apžiūrėję kaip Dumpių sąvartyno gamykloje išrūšiuojamos atliekos bei kaip tvarkomas sudegintų šlakas, išvydome analogišką sistemą, kokia yra ir pas mus. Vienintelis skirtumas – Estijoje jau keletą metų atskirai surenkamos ir perdirbamos virtuvės atliekos. Mes iš virtuvės atliekų gaminame kompostą. Žinoma, kaip ir Klaipėdoje, taip ir Estijoje komposto poreikis yra mažas, todėl mes jį kaupiame bei ieškome rinkų, kur kompostą būtų galima realizuoti. Čia yra erdvės Baltijos šalių atliekų tvarkytojų bendradarbiavimui – sukaupus didelį kiekį galėtume jį pasiūlyti Afrikos ar Arabijos pusiasalio valstybėms, kur jo tikrai reikia. Beje, kalbant apie bendradarbiavimą, profesionalams keistis informacija ir patirtimi yra būtina. Todėl su Klaipėdos RATC ketiname pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. O apibendrinant tai, ką išvydome per tris viešnagės dienas Lietuvoje, galime sakyti, kad jūsų atliekų surinkimo sistema sudėtingesnė, tačiau  ji veikia gerai. O antrame etape – atliekų perdirbime – iš esmės ir Taline, ir Klaipėdoje naudojame tas pačias technologijas ir pasiekiame panašius rezultatus.

www.kl.lt