Lap 12 2018

Svarbi informacija statybines atliekas vežantiems į sąvartyną

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 (su vėlesniais pakeitimais) STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS:

1. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

2. Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekciją (toliau-inspekcija).

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pasilieką sau teisę nepriimti nerūšiuotų atliekų ir apie kiekvieną atvejį pranešti inspekcijai.