Sau 23 2019

Šlako ir baldų perdirbimui bus statoma atskira aikštelė

Šalia Dumpių regioninio sąvartyno šį pavasarį prasidės statybos – maždaug 5 hektarų sklype Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) planuoja įrengti specialią aikštelę sudegintų atliekų šlako ir didžiųjų atliekų apdorojimui.

„Sudeginus vieną toną komunalinių atliekų lieka apie 200 kilogramų šlako, kurį išsijojus, atskyrus metalus ir priemaišas, siekiama naudoti kaip statybinę medžiagą“, – pasakojo Ramunė Šličienė, KRATC ekologinės infrastruktūros skyriaus viršininkė.

Kol kas sudegintų atliekų šlakas išvalomas ir sandėliuojamas ant Dumpių sąvartyno kaupo. Tačiau, pasak pašnekovės, tai tik laikinas sprendimas. Ateityje šlako tik daugės ir jam laikyti bei apdoroti reikės labiau pritaikytos teritorijos.  

Kartu su šlako aikštele bus įrengiama ir didžiųjų atliekų perdirbimo vieta. Iš gyventojų surenkami nebenaudojami baldai, medinės durys, langų rėmai ir kitos didžiosios atliekos bus smulkinamosir rūšiuojamos. Degioji frakcija bus išvežama sudeginimui, o antrinės žaliavos – metalas, stiklas – atiduodamos perdirbimui.

„Atliekų laidojimas sąvartyne yra ribojamas dėl ekologinių priežasčių ir kainuoja visiems mokesčių mokėtojams. Už kiekvieną toną valstybei reikia mokėti vadinamąjį „sąvartyno mokestį“. Kadangi kitąmet jis augs nuo 5 eurų iki  27,51 euro už toną, mūsų valdoma bendrovė investuos į dar kruopštesnį atliekų rūšiavimą ir sieks, kad ateityje nė viena tona komunalinių atliekų nepatektų į sąvartyno kalną. Tai labai svarbu, jei norime, kad nedidėtų mokesčiai už atliekų tvarkymą Klaipėdos ir regiono gyventojams“, – aiškino Judita Simonavičiūtė, KRATC stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja.

Būsimosios aikštelės įrengimui jau gautas statybos leidimas, šiuo metu vyksta statybos darbų rangovo parinkimo procedūros. Planuojama, kad aikštelės įrengimas kainuos apie 1,8 mln. eurų (su PVM). Visa suma investuojama iš KRATC sukauptų ir pasiskolintų lėšų.