Lie 16 2020

Kur dėti asbesto atliekas?

Asbestas yra priskiriamas pavojingoms atliekoms ir jo tvarkymą reglamentuoja LR Aplinkos ministerija. Priimti asbesto atliekas gali tik specialius leidimus turinčios įmonės. Jo šalinimas ne specialiose vietose kelia grėsmę žmonių bei gyvūnų sveikatai.

Lietuvoje yra vykdomos asbesto surinkimo programos – keičiantiems senus asbestinius stogus suteikiama finansinė parama.

Klaipėdos regione asbesto atliekas priima trys bendrovės: „Toksika“, „Žalvaris“ ir KRATC Dumpių sąvartynas už komercinę kainą ir pagal tvarkytojo nustatytą tvarką. Klientas gali rinktis, kieno paslaugomis naudotis.

Pagal skelbiamus oficialius įkainius, Klaipėdos regione mažiausia asbesto priėmimo kaina yra KRATC administruojamame Dumpių sąvartyne (Ketvergių g. 2, Dumpių kaimas, Klaipėdos raj. Tel. (8 46) 211 688.

Keičiant asbestinę stogo dangą ar asbesto turinčias šiltinimo medžiagas, jas būtina saugiai surinkti, supakuoti ir perduoti utilizuojančiai įmonei. Daugiau informacijos rasite čia.