Lie 16 2020

Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus civilinės saugos
specialistai, organizuodami prevencijos ir kontrolės priemones bei atsižvelgdami į 2020 m. birželio
8 d. vykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio nutarimus
dėl Baltarusijos Respublikos branduolinės jėgainės keliamos grėsmės ir kitoms galimoms
ekstremalioms situacijoms šalyje kilimo, planuoja ir atlieka švietėjišką kampaniją bei numato
informacines priemones gyventojams, siekiant juos geriau informuoti apie pasirengimą galimai
Baltarusijos Respublikos branduolinės jėgainės avarijai.

Apsilankykite oficialiame tinklalapyje, kur rasite daug aktualios informacijos gyventojams apie ekstremalias situacijas, galimas avarijas ir kaip elgtis jų metu.