Lap 24 2021

Veikiančios naujos konteinerių aikštelės

Čia pateikiami Klaipėdos mieste veikiančių naujų požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių adresai, galiojantys nuo 2022 09 29.

Jei aikštelės adresas nepaminėtas, joje palikti ar išmesti atliekas draudžiama.

Uostamiestyje naudojimui jau atidaryta 256 pusiau požeminių aikštelių.

Visų eksploatuojamų naujai įrengtų pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas skelbiamas čia: https://www.klaipeda.lt/lt/pusiau-pozeminiu-atlieku-konteineriu-aiksteliu-sarasas/9895

Kad naujieji konteineriai būtų sklandžiai aptarnaujami, prašome gyventojų neužstatyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių transporto priemonėmis.

Laikinai, kol gyventojai įpras naudotis naujaisiais pusiau požeminiais konteineriais, kai kuriose Klaipėdos vietose paliekami ir antžeminiai konteineriai. 

Klaipėdos mieste įrengtų ir planuojamų įrengti pusiau ar požeminių atliekų konteinerių aikštelių vietos yra nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje: 

https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dc79c53d57744decaa380b3b4ab0c0f9

Paspaudus sluoksnį „atliekų konteineriai“ (pažymėjus varnele) galima matyti oranžine spalva pažymėtas jau įrengtas požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikšteles. Konkrečioje vietoje paspaudus simbolį „požeminių/ pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė“ matosi informacija apie atliekų konteinerių aikštelės esamą priskyrimą konkretiems atliekų turėtojams.

Priskyrus naujai įrengtą kolektyvinę konteinerių aikštelę (-es) atliekų turėtojui (-ams),  už aplinkos prie konteinerių aikštelių nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką tampa atsakingas priskirtas atliekų turėtojas (daugiabučio namo savininkų bendrija (-os), bendrojo naudojimo objektų administratorius (-iai)).

Konteinerių aikštelės yra įrengtos pagal ES finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto vykdytojas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Projekto lėšomis yra įrengtos ir jau eksploatuojamos 256 naujos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės ir 10 naujų požeminių atliekų konteinerių aikštelių.