Gru 02 2021

Dėl pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimo Bangų g. 10

Turime konstatuoti, jog vieta šiai pusiau požeminių konteinerių aikštelei parinkta laikantis visų planavimo procedūrų: atsižvelgiant į teritorijos tarp Tilžės g., Baltikalnio g., Gluosnių g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų ir Kooperacijos g., Klaipėdoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-03 įsakymu Nr. AD1-3566, sprendinius bei esamas technines galimybes įrengti tokio tipo aikštelę.

Pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektai rengiami vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, tame tarpe vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933, reikalavimais.  Parengtam Aikštelės projektui atlikta projekto ekspertizė, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. įsakymu D1-738, reikalavimais. Aikštelės įrengimui išduotas Leidimas statyti.

Šiuo metu, kaip ir numatyta projekte, yra sumontuoti konteinerių betoniniai rezervuarai. Teritorija aplink juos bus sutvarkyta ir išgrįsta betoninėmis trinkelėmis, kai tik oro sąlygos leis atlikti šiuos darbus. Jūsų minimos duobės kiemo asfalto dangoje, rangovų teigimu, nesusijusios su konteinerių aikštelės statyba.

Primename, jog įrengiant pusiau požeminius konteinerius turi būti išlaikomi teisės aktuose numatyti atstumai nuo elektros, dujų, vandentiekio, nuotekų, šildymo bei telekomunikacijų trasų. Konteinerius aptarnaus  specialios iškrovimo mašinos, todėl turi būti pakankamai vietos joms privažiuoti, kad medžiai ar kita augmenija netrukdytų konteinerių ištuštinimui. Senamiestyje ir senų daugiabučių kvartaluose išties sudėtinga rasti visoms suinteresuotoms pusėms  tinkamas vietas, tad neišvengiamas visų interesų suderinimas ir protingas kompromisas.

Atsiprašome už laikinus statybos nepatogumus, tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo vardan švaresnės ir tvarkingesnės Klaipėdos.

KRATC administracija