Sau 20 2022

Naudojimui atidarytos dar 9 pusiau požeminės atliekų konteinerių aikštelės

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia atnaujintą pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių, kuriomis gyventojai gali naudotis, sąrašą. Šios aikšteles yra perimtos iš statytojo, pradėtos aptarnauti atliekų surinkėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtos naudojimui konkretiems atliekų turėtojams. 

Naujai įrengtų ir eksploatuojamų 52 pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių Klaipėdos mieste sąrašas:

Eil. Nr.Konteinerių aikštelės vieta
1.Audros g. 1
2.Baltijos pr. 4
3.*Baltijos pr. 20
4.Bandužių g. 3
5.Birutės g. 15
6.Brožynų g. 4
7.Budelkiemio g. 6
8.Debreceno g. 22
9.H. Manto g. 94
10.I. Simonaitytės g. 4
11.I. Simonaitytės g. 26
12.I. Simonaitytės g. 30
13.Jachtų g. ir Taikos pr. sankirta
14.Jūrininkų pr. 12
15.Kauno g. 7
16.Kauno g. 33
17.Kauno g. 45
18.Karlskronos g. 3
19.Klevų g. 5
20.Kretingos g. 3
21.Kretingos g. 11
22.Kretingos g. 16
23.Kretingos g. 18
24.Kretingos g. 27
25.Kretingos g. 39
26.Kretingos g. 45
27.Kretingos g. 55
28.Kuncų g. 6
29.*Kuosų g. 16
30.Laukininkų g. 42
31.*Liubeko g. 1
32.Lūžų g. 3
33.Lūžų g. 5 (tarp Lūžų g. 3 ir 5)
34.Lūžų g. 7
35.Markučių g. 2
36.*Nidos g. 56
37.Pietinė g. 18
38.Poilsio g. 33
39.Rambyno g. 4
40.Sulupės g. 5
41.Sulupės g. 11
42.*Taikos pr. 38
43.Taikos pr. 55
44.*Taikos pr. 107
45.Taikos pr. 127
46*.Varpų g. 9
47.Vaidaugų g. 5
48.*Vėtros g. automobilių stovėjimo aikštelė (prie šiaurinio molo)
49.Vilhelmo Berbomo g. 1
50.Vingio g. 39
51.Žardininkų g. 16
52.*Žolynų g. 1

*- naujai pradėta eksploatuoti ir priskirta naudotojams konteinerių aikštelė

Kad naujieji konteineriai būtų sklandžiai aptarnaujami, prašome gyventojų neužstatyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių transporto priemonėmis.

Laikinai, kol gyventojai įpras naudotis naujaisiais pusiau požeminiais konteineriais, kai kuriose aukščiau išvardintose Klaipėdos vietose paliekami ir antžeminiai konteineriai. 

Klaipėdos mieste įrengtų ir planuojamų įrengti pusiau ar požeminių atliekų konteinerių aikštelių vietos yra nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje: 

https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dc79c53d57744decaa380b3b4ab0c0f9.

Paspaudus sluoksnį „atliekų konteineriai“ (pažymėjus varnele) galima matyti oranžine spalva pažymėtas jau įrengtas požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikšteles. Konkrečioje vietoje paspaudus simbolį „požeminių/ pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė“ matosi informacija apie atliekų konteinerių aikštelės esamą priskyrimą konkretiems atliekų turėtojams.

Priskyrus naujai įrengtą kolektyvinę konteinerių aikštelę (-es) atliekų turėtojui (-ams),  už aplinkos prie konteinerių aikštelių nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką tampa atsakingas priskirtas atliekų turėtojas (daugiabučio namo savininkų bendrija (-os), bendrojo naudojimo objektų administratorius (-iai)).

Konteinerių aikštelės yra įrengtos pagal ES finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto vykdytojas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Projekto lėšomis yra įrengtos ir jau eksploatuojamos 52 naujos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės ir 10 naujų požeminių atliekų konteinerių aikštelių.