Rgs 05 2022

Dar padaugėjo naujų konteinerių aikštelių

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja apie pradėtas eksploatuoti  gyventojams skirtas naujas 18 pusiau požeminių ir 1 požeminių atliekų konteinerių aikštelę.

Sąraše nurodytos aikštelės yra pradėtos aptarnauti atliekų surinkėjo ir Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu priskirtos naudojimui konkretiems atliekų turėtojams.

2022 m. rugpjūčio mėn. pradėtų eksploatuoti naujų pusiau požeminių/ požeminių atliekų konteinerių aikštelių Klaipėdos mieste sąrašas:

Eil. Nr.Konteinerių aikštelės vieta
1.Baltijos pr. 93
2.Debreceno g. 37
3.Debreceno g. 62
4.Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1
5.Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2
6.Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 3
7.Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 4
8.Girulių pl. automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 5
9.Grįžgatvio g. 3
10.Joniškės kapinės
11.Joniškės kapinės
12.Minijos g. 127
13.Minijos g. 134
14.Pušyno g. 23
15.Puodžių g. 24
16.Taikos pr. 103
17.Taikos pr. 9
18.Tauralaukio g. 2
19.Vyturio g. 11

Projekto lėšomis Klaipėdoje yra įrengtos ir jau eksploatuojamos 227 naujos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės ir 12 naujų požeminių atliekų konteinerių aikštelių.

Klaipėdos mieste įrengtų pusiau požeminių ar požeminių konteinerių vietos yra nurodytos yra nurodytos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje: 

https://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dc79c53d57744decaa380b3b4ab0c0f9.

Paspaudus sluoksnį „atliekų konteineriai“ (varnelę) oranžine spalva yra žymimos įrengtos ir eksploatuojamos (rengiamos eksploatacijai) požeminių/ pusiau požeminių konteinerių aikštelės. Konkrečioje vietoje paspaudus simbolį „požeminių/ pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelė“ matosi informacija apie atliekų konteinerių aikštelės esamą priskyrimą konkretiems atliekų turėtojams.

Savivaldybės administracijos direktoriui priskyrus naujai įrengtą kolektyvinę konteinerių aikštelę (-es) atliekų turėtojui (-ams),  už aplinkos prie konteinerių aikštelių nuolatinę priežiūrą bei švarą ir tvarką tampa atsakingas priskirtas atliekų turėtojas (daugiabučio namo savininkų bendrija (-os), bendrojo naudojimo objektų administratorius (-iai).

Tam, kad naujieji konteineriai būtų sklandžiai aptarnaujami, prašome gyventojų neužstatyti komunalinių atliekų konteinerių aikštelių autotransporto priemonėmis.

Kol atliekų turėtojai įpras naudotis naujaisiais konteineriais bei naujos konteinerių aikštelės bus paženklintos eismą ribojančiais ženklais, kai kuriuose išvardintose vietose laikinai paliekami ir antžeminiai konteineriai. 

Visų eksploatuojamų naujai įrengtų pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas skelbiamas čia: https://www.klaipeda.lt/lt/pusiau-pozeminiu-atlieku-konteineriu-aiksteliu-sarasas/9895

Visų eksploatuojamų naujai įrengtų požeminių atliekų konteinerių aikštelių sąrašas skelbiamas čia: https://www.klaipeda.lt/lt/pozeminiu-atlieku-konteineriu-aiksteliu-sarasas/9897

Prašome gyventojų konteinerių aikštelėmis, neįtrauktomis į šį sąrašą, kol kas nesinaudoti.

Konteinerių aikštelės yra įrengiamos pagal ES finansuojamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“. Projekto vykdytojas – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.