Nuo 2019 metų visos ataskaitos yra teikiamos per centralizuotą GPAIS. Informaciją galite rasti čia.

Informacija apie Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą:

Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos ataskaitos