Informacija apie Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą:

Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos ataskaitos