Nuo 2019 metų visos ataskaitos yra teikiamos per centralizuotą GPAIS. Informaciją galite rasti čia.

Uždarytų sąvartynų duomenys:

Glaudėnų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Ankštakių sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Joskaudų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Rumšų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Neringos sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Kiškėnų sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Puodkalių sąvartynas: Aplinkos monitoringo programa 2021-2025 m.

Institucijų ataskaitos:

2021-02-19 LGT Ankštakių AMP

2021-02-19 LGT Joskaudų AMP

2021-02-19 LGT Kiškėnų AMP

2021-02-19 LGT Neringos AMP

2021-02-19 LGT Puodkalių AMP

2021-02-19 LGT Rumšų AMP

2021-02-23 AAA KRATC Kiskenai, Joskaudai, Ankštakiai AMP

2021-02-23 AAA KRATC Rumšų AMP

2021-02-23 AAA KRATC Neringos AMP

2021-02-23 AAA KRATC Puodkalių AMP

2021-03-01 LGT dėl KRATC Glaudėnų AMP

2021-03-18 AAA KRATC Glaudėnų sąvartynas MP ir AM derinimas

Informacija apie Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitą:

Savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos ataskaitos