Verslo atliekų priėmimas iš juridinių asmenų

Juridiniai asmenys dėl atliekų priėmimo sutarčių elektroniniu paštu sutartis@kratc.lt turi pateikti užpildytą deklaraciją (word formatu) ir nurodyti:
Užsakovas…………………………….
Kodas …………………
PVM mokėtojo kodas LT………………..
Adresas ………………………..
a. s. LT …………………….
Tel./faks.: ……………….
Direktorius ………………..
El. p. ………..@……………
Tinklalapis www. ……………
P.S. Jei pasirašo ne vadovas, o kitas asmuo, tai reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopija.

Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymas

PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SAVIVALDYBIŲ AIKŠTELĖSE IR AIKŠTELIŲ DALINIO FINANSAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS