IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 05.2.1-APVA-R-008-31-0005 „MAISTO ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS RATC“

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“

Projektas “2 LIFE”

Projektas “SMART WASTE”

Projektas „Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienyje“

Projektas “Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“

Projektas „Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“