Klaipėdos regione yra 7 savivaldybės, kurios pagal savo pasirinktą modelį tvarko atliekas, renka mokesčius iš gyventojų ir juridinių asmenų.

Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybės šių paslaugų teikimą koncesijos sutartimi delegavo KRATC.

Apie mokesčių tvarką kitose regiono savivaldybėse teiraukitės pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Norint atlikti mokėjimus ar pasikonsultuoti nebūtina atvykti į KRATC padalinius. Kviečiame naudotis nuotolinio aptarnavimo būdais, skambinti tel. 8 800 13344 arba naudotis E-savitarna  https://mano.kratc.lt/