Akcininkai

Akcininkas Valdoma akcijų dalis (proc.)
Klaipėdos miesto savivaldybė 90,556
Klaipėdos rajono savivaldybė 0,503
Kretingos rajono savivaldybė 0,033
Neringos savivaldybė 6,536
Palangos miesto savivaldybė 0,003
Skuodo rajono savivaldybė 0,002
Šilutės rajono savivaldybė 0,891
Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 1,475

Stebėtojų taryba

Šio kadencijos stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 30 d. neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimu 4 metų laikotarpiui. Visuotinis akcininkų susirinkimas 2019 m. gruodžio 27 d. sprendimu nustatė atlygį kolegialių bendrovės valdymo ir priežiūros organų nepriklausomiems nariams, mokamą nuo jų išrinkimo dienos. Pirmininkė Aldona Staponkienė – nepriklausoma stebėtojų tarybos narė, turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, teisinį darbą dirbanti nuo 1972 m. Į stebėtojų tarybą viešos atrankos būdu išrinkta kaip turinti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Stebėtojų tarybos pirmininkei mokamas 14 proc. bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui. Nariai:

  • Vigantas Žala – nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, turintys aukštąjį universitetinį maisto technologijos krypties išsilavinimą. Į stebėtojų tarybą viešos atrankos būdu išrinktas kaip turintis kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Stebėtojų tarybos nariui mokamas 10 proc. bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.
  • Linas Rudys – nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, teisinį darbą dirbantis nuo 2001 m. Į stebėtojų tarybą viešos atrankos būdu išrinktas kaip turintis kompetenciją teisės srityje. Stebėtojų tarybos nariui mokamas 10 proc. bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.
  • Rasa Jievaitienė – deleguota Klaipėdos miesto savivaldybės, yra  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja, turinti aukštąjį universitetinį gamtos mokslų krypties išsilavinimą, aplinkos apsaugos srityje dirbanti 2004 m. Už darbą stebėtojų taryboje atlygis nėra mokamas.
  • Janina Kobozeva – deleguota Neringos savivaldybės, yra Neringos savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, turinti aukštąjį universitetinį finansų krypties išsilavinimą. Už darbą stebėtojų taryboje atlygis nėra mokamas.

Valdyba

Šios sudėties bendrovės valdyba veikia nuo 2018 m. balandžio 25 dienos. Ją sudaro: Pirmininkas Prof. habil. dr. Ramūnas Povilanskas – nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas, Klaipėdos Universiteto profesorius. Valdybos pirmininkui mokamas 20 proc. Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis mėnesiui. Nariai:

  • Renata Chockevičienė – Klaipėdos miesto savivaldybės deleguotas valdybos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė, turintis aukštąjį universitetinį Gamtos mokslų krypties Ekologijos srities išsilavinimą. Už darbą valdyboje atlygis nėra mokamas.
  • Edvardas Simokaitis – Klaipėdos miesto savivaldybės deleguotas valdybos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas, turintis aukštąjį universitetinį teisės srities išsilavinimą. Už darbą bendrovės valdyboje atlygis nėra mokamas.

Direktorius

Bendrovės direktorė Roma Budrienė pradėjo dirbti nuo 2021-10-18. Direktorė yra baigusi Kauno Politechnikos institutą ir įgijusi inžinieriaus ir mechaniko specialybę, bei Kauno technologijos universitetui bendradarbiaujant su SDA BOCCONI ir Roskildo Universitetu įgijo tarptautinės vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.