UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) tai septynių Klaipėdos apskrities savivaldybių bendra įmonė, įkurta 2003 metais, kurios pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione.

Pagrindinės bendrovės akcininkės yra Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų savivaldybės.

Projektas “Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” (projekto nr. 2002/LT/16/P/PE/010) vykdomas nuo 2002 metų.

Pagrindiniai projekto darbai:

  • Techninio projekto ir pirkimo dokumentų parengimas.
  • Klaipėdos regioninio sąvartyno įrengimas.
  • Buitinių atliekų surinkimo aikštelių įrengimas.
  • Kompostavimo aikštelių įrengimas.
  • Senų sąvartynų uždarymas.
  • Techninė priežiūra.
  • Techninė pagalba.


Svarbiausias naujos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos objektas – aplinkos neteršiantis regioninis sąvartynas – įrengtas 2008 metais Dumpiuose, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. KRATC yra šio sąvartyno administratorius.

Nuo 2009 metų į Dumpius vežamos komunalinės ir statybinės atliekos iš visų apskrities savivaldybių, o senieji neekologiški rajoniniai sąvartynai 2010-2012 metais uždaryti ir rekultivuoti. Juose KRATC specialistai nuolat stebi atliekų irimo procesus, prižiūri aplinką ir išveža į valymo įrenginius rezervuaruose susikaupusias sąvartyno išskyras – filtratą.

2008 metais Neringos ir Klaipėdos miestų savivaldybės KRATC pavedė jų teritorijose vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo administravimą. KRATC šiose savivaldybėse organizuoja atliekų surinkimą, renka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą. Rinkliavos lėšos patenka į savivaldybių biudžetus ir gali būti skiriamos tik atliekų tvarkymo reikmėms.

2013-2014 metais visose regiono savivaldybėse įrengtos didžiųjų, pavojingų ir kompostuojamų atliekų priėmimo aikštelės.

2015 metais pastatytas ir pradėtas eksploatuoti mechaninio rūšiavimo įrenginys (rūšiavimo gamykla) Dumpių regioniniame sąvartyne.

2019 m. įdiegtos papildomos kvapų valdymo sistemos Dumpių rūšiavimo įrenginiuose ir sąvartyne.

2020 m. Dumpių sąvartyno teritorijoje pastatyta šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė.

2020 m. balandžio mėnesį, vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, uostamiestyje pradėti statyti naujos kartos požeminiai ir pusiau požeminiai konteineriai. Iš viso uostamiestyje bus įrengta apie 270 konteinerių aikštelių su 4-5 konteineriais skirtingoms atliekoms. Didžiąją projekto lėšų dalį – 4,202 mln. eurų – finansuoja Europos Sąjungos fondai, Klaipėdos miesto savivaldybės indėlis – 743,6 tūkst. eurų. Projektą administruoja ir pagrindiniu projekto koordinatoriumi yra UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.