Šiandien būti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komandos nariu reiškia:

  • nebijoti priimti sprendimų,
  • pastebėti ir įvertinti netradicines galimybes,
  • likti ištikimiems savo iškeltiems konkretiems tikslams ir siekti juos įgyvendinti.

Mes:

  • nuolat siekiame išmanymo ir profesionalumo,
  • skatiname siekti bendrų tikslų ir užsibrėžtų rezultatų,
  • siekame tarpusavio pasitikėjimo ir vertiname atsakomybę.

Darbo pasiūlymai:

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ieško aikštelės vadybininko.

Siūlomo darbo pobūdis – organizuoti ir kontroliuoti tinkamą pristatomų atliekų priėmimą į atliekų surinkimo aikšteles pagal nustatytą tvarką.

Reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Privalumas – turėti pavojingų atliekų tvarkymo įmonių specialistų mokymo kursų baigimo pažymėjimą;
  • mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ne žemesniu kaip trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu pagal LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nutarimą Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
  • mokėti dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu;
  • turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas –  nuo 1350 Eurų (bruto).

Papildoma informacija: Gyvenimo aprašymą iki 2022-01-25 siųsti el. pašto adresu ramune.sliciene@kratc.lt