Primename, kad Klaipėdos miesto atliekų turėtojai, pageidaujantys deklaruoti komunalinių atliekų kiekius už ateinančius metus, turi užpildyti deklaraciją ir pateikti ją UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) Vietinės rinkliavos administravimo skyriui ne vėliau kaip iki lapkričio 30 dienos.

Deklaruoti gali tie mokėtojai, kurie privačios nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype turi individualius komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Komunalinių atliekų kiekio deklaruoti negali daugiabučių namų gyventojai.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, nepateikusiems deklaracijos iki lapkričio 30 d., vietinė rinkliava už ateinančius metus bus skaičiuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus parametrus: pagrindinę tikslinę nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį ir bendrąjį plotą.

Po lapkričio 30 dienos gautos deklaracijos nebus priimamos, išskyrus naujus vietinės rinkliavos mokėtojus, kurie gali pareikšti norą deklaruoti komunalinių atliekų kiekius per 30 kalendorinių dienų nuo turto registravimo, įmonės įsteigimo arba veiklos pradžios.

Taip pat lapkričio 30 diena – tai paskutinis deklaracijos už einamuosius metus patikslinimo terminas vietinės rinkliavos mokėtojams, kuriems pasikeitė komunalinių atliekų surinkimo konteinerių kiekis, konteinerių tūris, konteinerių tuštinimo dažnumas.

Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo aprašas ir deklaracijos forma patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-141.

Deklaraciją pateikti galite KRATC E-savitarnos svetainėje https://mano.kratc.lt/

Daugiau informacijos nemokama telefono linija 8 800 13344.