Tai, kas telpa pro kieme stovinčio konteinerio angą, mes turime išrūšiuoti ir išmesti į atitinkamus konteinerius, o pavojingas medžiagas ar didžiuosius daiktus privalome nugabenti į specialias vietas arba atiduoti šių atliekų priėmėjams. Naudokimės sukurta ekologiška atliekų tvarkymo sistema!