I-V nuo 7.00 val. iki 21.00 val.

VI – nuo 8.00 val. iki 18.00 val.

VII ir valstybinių švenčių dienomis – nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Iš 7 Klaipėdos regiono savivaldybių teritorijų surinktos komunalinės atliekos yra perrūšiuojamos mechaninio rūšiavimo įrenginiais.

Rūšiavimo metu atskiriamos perdirbimui tinkamos antrinės žaliavos (stiklas, kartonas, plastikai, mišrios pakuotės, metalai), išsijojamos inertinės medžiagos.

Perdirbimui netinkama frakcija išvežama į termofikacinę jėgainę, kur sudeginama pagaminant šilumos ir elektros energiją.

Pramonės įmonėms teikiama paslauga: komunalinių ir antrinių žaliavų perrūšiavimas.

Perdirbėjams parduodamos išrūšiuotos antrinės žaliavos.

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio leidimas ir techninis reglamentas