Neringos savivaldybės komunalinių atliekų išvežimo grafikas

Neringos savivaldybės antrinių žaliavų surinkimas

Didžiųjų ir biodegraduojančių (žaliųjų) atliekų surinkimo grafikas

Pavojingų bei elektros atliekų išvežimo grafikai

Neringos savivaldybės konteinerių plovimas ir dezinfekavimas

Komunalinių atliekų konteinerių išdėstymo schemos