Komunalinės atliekos Klaipėdos mieste yra išvežamos pagal iš anksto suderintus grafikus. Šį darbą atlieka konkurso būdu parinkti atliekų tvarkytojai.

Jei atliekos nebuvo išvežtos laiku arba paslauga suteikta nekokybiškai, praneškite KRATC kokybės inspektoriams telefonu (8 46) 39 07 81, el. p. kokybe@kratc.lt

Neringos savivaldybės komunalinių atliekų išvežimo grafikas

Neringos savivaldybės antrinių žaliavų surinkimas

Didžiųjų ir biodegraduojančių (žaliųjų) atliekų surinkimo grafikas

Pavojingų bei elektros atliekų išvežimo grafikai

Neringos savivaldybės konteinerių plovimas ir dezinfekavimas

Komunalinių atliekų konteinerių išdėstymo schemos