Siekianti sumažinti pavojingų ir kitų atliekų pateikimą į Dumpių regioninį sąvartyną, Klaipėdos mieste privatiems atliekų tvarkytojams leista papildomai surinkti atliekas iš gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų.

Naudodamiesi papildomomis atliekų surinkimo galimybėmis Jūs ne tik prisidėsite prie švaresnės aplinkos išsaugojimo, bet ir realiai galėsite sumažinti savo mokesčius už atliekas.

Daugiau apie papildančių atliekų sistemų operatorius bei jų teikiamas paslaugas galite sužinoti internete:

Ir žemiau pateikiamose rubrikose.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas

Pastaba: įmonės, norinčios diegti papildančias atliekų surinkimo sistemas, turėtų kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybę arba KRATC.