Klaipėdos regione yra 7 savivaldybės, kurios pagal savo pasirinktą modelį surenka ir tvarko atliekas.

Visos komunalinės atliekos iš savivaldybių vežamos į regioninį Dumpių sąvartyną.

Klaipėdos ir Neringos miestų savivaldybės atliekų tvarkymą koncesijos sutartimi patikėjo KRATC.