Asbesto atliekų priėmimas

Klaipėdos regioniniame sąvartyne Dumpiuose (Ketvergių g. 2, Dumpių kaimas, Klaipėdos rajonas) priimamos asbesto turinčios atliekos.

Asbesto turinčios atliekos priimamos:

I-V 8.00 – 15.30

Informacija tel. (8 46) 211 688

Statybinės ir izoliacinės atliekos, turinčios asbesto, priimamos iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat iš asmenų, dalyvavusių ES remiamose asbesto programose.

Prašome į sąvartyną asbesto turinčias atliekas atvežti uždengtas, siekiant išvengti asbesto plaušelių sklaidos ore. Šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų bei privalo būti sandariai apvynioti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų bei sandariai apvyniotas plastikine pakavimo plėvele, kad technika galėtų iškrauti/pakrauti krovinį. Atliekos dulkių ir plaušo pavidale nepriimamos.

Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimas iš gyventojų

Aplinkos ministerijos rekomendacijos dėl buityje susidarančių pavojingųjų atliekų klasifikavimo ir surinkimo

Atliekų priėmimo aikštelėse iš Klaipėdos regiono gyventojų nemokamai priimamos šios buityje susidarančios pavojingos atliekos:

  • Dienos šviesos lempos;
  • Užteršta pakuotė;
  • Užterštos pašluostės, dažų, lakų likučiai;
  • Atidirbta alyva, plovikliai;
  • Rūgštys, šarmai, tirpikliai, tepalų filtrai;
  • Nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos;
  • Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio;
  • Tirpikliai, rūgštys, šarmai;
  • Baterijos ir akumuliatoriai.