Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Čia galite pateikti pranešimą apie Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) darbuotojo:

  1.  Galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2.  Administracinį nusižengimą,
  3.  Darbo pareigų pažeidimą,
  4.  Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5.  Ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su KRATC.

Turėdami informaciją apie KRATC darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir pateikite ją el. paštu pranesk@kratc.lt. arba apie faktą praneškite pasitikėjimo linija tel. 19583

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai bei STT.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“