Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T2-412 „Dėl savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo tikslingumo“
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T2-79 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo“; Keitimai: 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T2-88
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T2-89 “Dėl koncesijos mokesčio už komunalinių atliekų sutvarkymą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr.T2-130 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2013-2020 m patvirtinimo“
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos m. savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Keitimai: 2013 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-3342016 m. balandžio 28 d. Nr. T2-1212019 m. liepos 25 d. Nr. T2-220; 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-303;
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. Keitimai: 2010-11-25 sprendimas Nr.T2-330 ir vėlesni pakeitimai.
 7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-139 “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo”.
 8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T2-141 “Dėl komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. T2-191 „Dėl materialinės paramos teikimo aprašo patvirtinimo“
 10. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T2-328 , 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-350 , 2017 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T2-12 , 2017 m. lapkričio 23 d. Nr. T2-294 , 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-278 , 2019 m. gruodžio 19 d. Nr. T2-380 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mažinimo“
 11. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-329 (priedas) „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos patvirtinimo“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. AD1-374 „Dėl 2007 m. liepos 9 d. koncesijos sutarties Nr. J4-831 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo“. Keitimai: 2019-02-11 Nr. AD1-268 .
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-21 įsakymas Nr. AD1-154 „Dėl kitos metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo ir tipinių įsakymo formų patvirtinimo“. Keitimai: 2011-03-16 Nr. AD1-509, 2011-03-18 Nr. AD1-517, 2012-01-04 Nr. AD1-34, 2013-01-22 Nr. AD1-206, 2013-05-23 Nr. AD1-1245, 2016-02-05 Nr. AD1-373
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr.AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Keitimai: 2014-12-15 Nr. AD1-3800, 2015-05-15 Nr. AD1-1463, 2016-01-11 Nr. AD1-76, 2016-04-19 Nr. AD1-1167, 2017-05-29 Nr. AD1-1382
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. AD1-2571 „Dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo deklaravimo“

Neringos miesto savivaldybė

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai

 1. Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-225 „Dėl pritarimo koncesijos sutarties projektui ir įgaliojimų suteikimo“. Keitimai: 2017-03-23 sprendimas Nr. T1-59.
 2. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“. Keitimai: 2019-03-28 Nr. T1-53 .
 3. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-72 „ Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ Keitimai: 2019-03-28 Nr. T1-52 .
 4. Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. T1-71 “Dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo”
 5. Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T1-31 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
 6. Neringos savivaldybės tarybos 2015-11-26 d. sprendimas Nr. T1-235 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“.
 7. Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų“.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai

 1. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V13-684 „Dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo deklaravimo”