Juridinių asmenų atliekos skirstomos į komunalines ir komercines (gamybines).

Juridiniai asmenys už komunalinių atliekų tvarkymą gali mokėti:

  1. Metinę vietinę rinkliavą (pagal turto paskirtį).
  2. Deklaruoti komunalinių atliekų kiekius.

Visais klausimais dėl vietinės rinkliavos,  komunalinių atliekų tvarkymo ir surinkimo kreipkitės el. paštu rinkliava@kratc.lt, tel. 8 800 13344.

3. Juridiniai asmenys, norėdami sudaryti sutartį dėl komercinių, gamybinių atliekų tvarkymo, turi užpildyti žemiau pateiktą formą ir pateikti atliekos apibūdinimo deklaraciją WORD formatu. 

Kilus klausimams kreipkitės tel. (8 659) 48 577, el. paštas: sutartis@kratc.lt

*Jei pasirašo ne vadovas, o kitas asmuo, yra reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento kopija.

Sutarties dėl padangų atliekų surinkimo savivaldybių įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo bendrosios sąlygos